Iskalnik po strani
Zgoraj navedene podatke bo Elektro energija kot upravljavec obdeloval za namene izvajanje aktivnosti na vašo zahtevo (priprava informacij, ponudb, ipd) pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti Elektro energije ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje in posredovanje osebnih podatkov vključno z obdelavo družbam, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani www.gen-i.si). Vse zakonsko zahtevane informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Elektro energija zagotavlja v Pogojih varstva osebnih podatkov in Pravilih o piškotkih.
Spremljaj in urejaj pogodbo

Obvestila


Nove cene prispevka OVE+SPTE

Sprejeta nova uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov.


Odjemalce Elektro energije obveščamo, da je bila sprejeta nova uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Ur.l.RS št. 46/2015). Poleg višjih cen prispevka za električno energijo in nižjih cen prispevka za zemeljski plin, prinaša uredba tudi olajšave za večje poslovne odjemalce električne energije.

Nove cene prispevka OVE+SPTE veljajo od 1.8.2015 in so objavljene v Ur.l. RS št. 56/2015 na povezavi Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor

Uredba ureja tudi področje pridobivanja olajšav za podjetja, ki so upravičena do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Vlogo za pridobitev olajšave lahko upravičenci oddajo na Borzen, organizatorju trga z električno energijo, d.o.o., ki je izvajalec dejavnosti Centra za podpore.
Vsa potrebna navodila so objavljena na povezavi Olajšave .


NA SEZNAM
Naroči se na obveščanje o izklopih
Bodite obveščeni o izklopih na omrežju preko SMS sporočil ali po elektronski pošti. Naročite se še danes.
NAROČI ZDAJ