Iskalnik po strani
Zgoraj navedene podatke bo Elektro energija kot upravljavec obdeloval za namene izvajanje aktivnosti na vašo zahtevo (priprava informacij, ponudb, ipd) pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti Elektro energije ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje in posredovanje osebnih podatkov vključno z obdelavo družbam, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani www.gen-i.si). Vse zakonsko zahtevane informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Elektro energija zagotavlja v Pogojih varstva osebnih podatkov in Pravilih o piškotkih.
Spremljaj in urejaj pogodbo

Zanesljiva E-mobilnost za gospodinjske odjemalce

Z novo storitvijo Zanesljiva E-mobilnost omogočamo obstoječim odjemalcem Elektro energije enostavno in ugodnejše plačilo uporabe javnih polnilnih postaj v Sloveniji in na Hrvaškem, ki so vključene v sistem »Gremo na elektriko« upravljavca Elektro Ljubljana in sistem upravljavca Hrvatski Telekom.

Polnjenje vašega električnega vozila na polnilnicah bo zabeleženo in obračunano v skladu s cenikom storitve Zanesljiva E-mobilnost na vaši mesečni položnici za električno energijo ali zemeljski plin.

Naročilo storitve je mogoče samo preko portala Moja energija. V modulu »Registracija« lahko naročite eno ali več uporabniških kartic.
V kolikor želite kasneje dodati novo uporabniško kartico, to storite v modulu »Izdaja dodatne kartice«.
Kartico lahko prekličete v modulu »Preklic kartice«. V primeru izgube priporočamo, da uporabniško kartico nemudoma prekličete.

Uporabniške kartice so v sklopu storitve Zanesljiva E-mobilnost brezplačne!

Še več informacij o Zanesljivi E-mobilnosti najdete v odgovorih na pogosta vprašanja.


Izberite, kaj želite narediti: