Iskalnik po strani

Splošni pogoji uporabe spletnega portala Moja energija

1. Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Elektro energija) je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti prodaje in nabave energentov zagotavlja storitve spletnega portala Moja energija (v nadaljevanju portal).

2. Splošni pogoji uporabe portala Moja energija (v nadaljevanju splošni pogoji) določajo pogoje uporabe portala, do katerega registrirani uporabnik dostopa preko spletne strani www.elektro-energija.si/me.

3. Z vstopom, prijavo ali registracijo na spletni portal Moja energija uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral te splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

4. Portal Moja energija je namenjen pridobivanju informacij, oddaji števčnih stanj, spreminjanju načina pošiljanja računov, pregledu pogodbenega razmerja med kupcem in Elektro energijo, zahtevkom za dodatna pojasnila in pomoč, sporočanju morebitnih napak ter izboljšanju sodelovanja ter komuniciranja med odjemalcem in Elektro energijo.

5. Za dostop do portala se je potrebno predhodno registrirati. Na portal se lahko registrira vsakdo in si ustvari uporabniški račun na portalu. V ta namen je potreben veljaven e-poštni naslov uporabnika. Ob registraciji si uporabnik izbere uporabniško ime in geslo skladno z varnostno politiko portala. S slednjima v nadaljevanju uporabnik dostopa do portala. Podatki, do katerih dostopa prijavljeni uporabnik, so namenjeni le njemu. Uporabnik s prijavo dovoljuje prikaz promocijskih vsebin v sklopu portala in uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja.

6. Uporabnik lahko na predhodno ustvarjen uporabniški račun na portalu doda svoje številke pogodb za dobavo energentov Elektro energije. V ta namen uporabnik potrebuje enega izmed zadnjih treh računov, kjer je navedena številka pogodbe. 

7. Vsak uporabnik si lahko na svoj uporabniški račun doda več svojih pogodb.

8. Uporabnik, ki je podpisnik pogodbe in jo je povezal s svojim uporabniškim računom na portalu, lahko dostop do pogodbe omogoči drugim uporabnikom portala Moja energija, pod pogojem, da imajo uporabniki ustvarjen uporabniški račun na portalu. Pri dostopu lahko določi tudi omejitve pri dostopu.

9. Naročila in zahtevki, ki jih uporabnik odda preko portala, se obravnavajo kot naročilo oz. zahtevek za spremembo pogojev dobave energentov ter izvajanje storitev. Zahtevki in naročila se izvedejo šele, ko uporabnik dostavi zahtevano dokumentacijo (npr. podpisano naročilo, podpisana pogodba ipd.). Pri oddaji vsakega naročila bo uporabnik obveščen za kakšno naročilo oz. zahtevek gre ter kakšen je zahtevan nadaljnji korak.

10. Uporabnik lahko svoje pogodbene parametre pregleduje in v določenem obsegu z njimi upravlja, če je registriran uporabnik in če je na pogodbah naveden kot pogodbena stranka ali ima pisno privolitev/pooblastilo pogodbene stranke. 

11. Elektro energija kot upravljavec osebne podatke obdeluje skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Obdeluje jih za namene izvajanje aktivnosti na zahtevo uporabnika/odjemalca (priprava informacij, ponudb, ipd.) pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti Elektro energije ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje in posredovanje, vključno z obdelavo matični družbi upravljavca GEN-I, d.o.o. in z njo povezanim družbam (naštete na spletni strani www.gen-i.si/o-gen-i/predstavitev/#hčerinske-družbe ) Elektro energija v jasno razvidni, razumljivi in berljivi obliki brezplačno zagotavlja vse zakonsko zahtevane informacije v zvezi z osebnimi podatki v Pogojih varstva osebnih podatkov, dostopni na sedežu in v poslovalnicah ter na spletni strani Varstvo osebnih podatkov.

12. Elektro energija kot upravljavec osebne podatke uporabnika/odjemalca obdeluje tudi za namene obveščanja o osebno prilagojenih ponudbah, v skladu s Pogoji varstva osebnih podatkov, če uporabnik/odjemalec upravljavcu, matični družbi upravljavca GEN-I, d.o.o. in z njo povezanim družbam (naštete na spletni strani www.gen-i.si/o-gen-i/predstavitev/#hčerinske-družbe) poda privolitev za obdelavo v opisane namene. Uporabnik/odjemalec, ki privolitev poda, lahko podano privolitev kadar koli prekliče tako, da to pisno sporoči na sedež upravljavca: ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali v njegovo poslovalnico ali na njegov elektronski naslov: dpo@elektro-energija.si. Preklic se lahko poda na obrazcu, ki se nahaja na spletni strani Varstvo osebnih podatkov.

13. Podatki na Moji energiji so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to izrecno določeno. Elektro energija si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na portalu. Elektro energija ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe portala in/ali informacij ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Elektro energija ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja portala. Elektro energija tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last Elektro energije, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Ob kliku na takšno povezavo do katere od drugih spletnih strani Elektro energije ali tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Elektro energija ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

14. Portal je optimiran za uporabo z novejšimi različicami spletnih brskalnikov (npr. Internet Explorer, Google Crome, Mozilla Firefox ipd.). Portal je informativne narave, zato Elektro energija ne prevzema nikakršnih odgovornosti v primeru, da zaradi kakršnih koli tehničnih ali drugih težav portal ne deluje pravilno ali prikazuje netočne podatke, si bo pa po najboljših močeh za pravilnost prikaza, delovanja in podatkov prizadevala.

15. Elektro energija se obvezuje, da bo z uporabniškimi imeni in gesli ravnala skladno z veljavno zakonodajo in skrbnostjo ter jih obravnavala kot zaupne. Posamezen uporabnik je v celoti odgovoren za aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da se na javnih računalnikih ne shranjuje uporabniških imen in gesel. Elektro energija ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla. V primeru nepooblaščene uporabe je uporabnik dolžan obvestiti Elektro energijo na elektronski naslov moja@elektro-energija.si. Na podlagi obvestila o zlorabi bo Elektro energija iz varnostnih razlogov onemogočila uporabniški račun, tudi če uporabnik tega ne bo navedel oziroma zahteval v svojem obvestilu. Ponovno aktivacijo uporabniškega računa bo Elektro energija zagotovila po preverbi in rešitvi obvestila o zlorabi.

16. Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom družbi Elektro energija uporabnik jamči, da je lastnik oziroma da ima poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

17. O tehničnih ali funkcionalnih nadgradnjah portala bo uporabnik obveščen preko obvestil objavljenih na portalu in v določenih primerih po e-pošti. Ti pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršnekoli druge spremembe portala.

18. Elektro energija ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi portala s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do portala).

19. Elektro energija ima pravico te pogoje kadar koli spremeniti. O spremembi teh Pogojev bo Elektro energija obvestila uporabnike na običajno zanesljiv način (z objavo na spletnem mestu www.elektro-energija.si, na portalu Moja energija). Spremembe teh pogojev zavezujejo uporabnike portala z dnem objave teh sprememb na spletnem mestu www.elektro-energija.si.

20. Pogoje uporabe lahko sprejme in s tem uporablja portal oziroma aplikacije samo polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo.

21. Uporabnik lahko zahteva izbris svojega uporabniškega računa s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov moja@elektro-energija.si ali s priporočeno pošto na naslov Elektro energija, d.o.o., Dunajska 119, 1000 Ljubljana. Elektro energija ga bo izbrisala najkasneje naslednji delovni dan po prejemu pisne zahteve.

22. Dodatne informacije so na voljo na naslovu moja@elektro-energija.si in na telefonski številki 080 28 08.

23. Splošni pogoji veljajo od 25. 5. 2018 naprej.

Ljubljana, dne 18. 5. 2018
Elektro energija d.o.o.