Iskalnik po strani
Zgoraj navedene podatke bo Elektro energija kot upravljavec obdeloval za namene izvajanje aktivnosti na vašo zahtevo (priprava informacij, ponudb, ipd) pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe, za izpolnitev zakonskih obveznosti Elektro energije ter zaradi zakonitih interesov, med katere spadajo tudi neposredno trženje in posredovanje osebnih podatkov vključno z obdelavo družbam, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani www.gen-i.si). Vse zakonsko zahtevane informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov Elektro energija zagotavlja v Pogojih varstva osebnih podatkov in Pravilih o piškotkih.
Spremljaj in urejaj pogodbo

Pošljite stanje števca

Da boste mesečno plačali le toliko, kolikor ste porabili, nam sporočite stanje števca za električno energijo oz stanje plinomera.

Stanje števca za električno energijo nam sporočite med 1. in 6. dnem v mesecu.

S 1. 10. 2018 so v skladu z novo metodologijo za določanje nednevno merjenih odjemov določeni tudi novi datumi oddaje odčitkov plinomera. V kolikor mesečno sporočate števčna stanja, se bo za določanje mesečne porabe zemeljskega plina upošteval vsak pravilni odčitek, ki ga boste zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu sporočili operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Več informacij lahko najdete tukaj.

Trenutno oddaja stanja števca ni mogoča, stanje lahko sporočite od 1. do 6. v mesecuPotrebujete pomoč? 

Navodila za odčitavanje in druge posebnosti pri sporočanju stanja števca si preberite tukaj